search
top

Lámpások a félhomályban

„A tanító olyan lámpás” írja Gárdonyi, „mely minél inkább világít másoknak, annál inkább fogyasztja önmagát.” A lámpasorsú pedagógus ikonja pedagógiai kultúránk népi folklórjába már olyannyira beleívódott, mint a kékfestő kádjában hullámzó óceán a fehér kelmékbe. Értem én, hogy égig ér ez a fény, s hogy áldozat nélkül nincs üdvözülés. Mint ahogy azt... read more

Fények és kulisszák

A nevelés etikájával foglalkozó könyvében Oelkers találóan fogalmaz, amikor nevelést a folyamatosan változó beavatási hátterek előtt zajló kommunikációként ajánlja figyelmünkbe. Bevallom, érzek valami homályos nyugtalanságot, ha emberi találkozásaink dramaturgiáját ennyire színpadias keretek között kell elképzelnem. Ha színház is a világ, s eljátszható is az Élet,... read more
3 / 3 oldal123
top